ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

Sl.No AC Name Click here
1 ಉಡುಪಿ ನಗರ ಸಭೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ಮಾಡಿ
2 ಕುಂದಾಪುರ ಪುರಸಭೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ಮಾಡಿ
3 ಕಾರ್ಕಳ ಪುರಸಭೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ಮಾಡಿ
4 ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಲಿಕ್‌ಮಾಡಿ