ಉಪ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ,ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ
2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ    
     


Deputy Commissioner for Transport and Senior RTO, Sarige Sowdha, Rajatadri, Manipal, Udupi Dist. PIN-576104
Phone No:0820-2521437 Email Id: rtoudp-ka@nic.in
Website: http://transport.karnataka.gov.in/